Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Historie > Zajímavosti

Zajímavosti

V Pamětní záloze staroříšského rodáka Jana Mátla se dočítáme také o pádu tzv. stonařovských meteoritů na území Sedlatic.

Na to, roku 1806, dne 6. května na Křížovou neděli ráno o 6 hodině přihrnuly se veliké mraky, hřmění, liják a padalo kamení od zdejšího kostela až k Hladovu v takové velikosti o 1 1/2 lotu, 2, 2 1/2, 3 1/2 lotu vážily. Rozbily střechy a přitom ovčákovi sedlatickému, který ovce u Štumpjehle na pastvisku pásl,5 kusů ovcí dílem zabilo a dílem tak to kamení porazilo, že pojít musely. Tyto kameny byly rozličné velikosti, černé barvy, blízkavý a když ho škrábl smrděl sírou. Já a spolužáci jsme je sbírali po polích a na pastvinách, já jsem jich nashromáždil 3 1/2 libry a prodávali jsme je židům jeden lot za 2-3-3 1/2 krejcarů. Oni je lifrovali do cizích zemí.

Z dalších zajímavostí stojí za povšimnutí zápis v obecní kronice.

V srpnu roku 1925 přistálo letadlo mezinárodní letecké společnosti na pozemcích klášterního velkostatku směrem k Markvarticím. Letec totiž ztratil směr letu a proto byl nucen přistáti, což provedl úplně bez nehody. Mnoho však nescházelo, že by se stalo neštěstí, protože na nivě pracovali lidé s potahy a o kousek dál plely dělnice z jetele plevel. Když spatřili letadlo, že přistává utíkali poněvadž přistávalo směrem k nim. Nešťastnou náhodou se jedna dělnice poněkud opozdila což mohlo míti pro ni osudné následky. Letadlo pohybovalo se velkou rychlostí přímo k ní a utéci nebylo již možno. V kritickém okamžiku na volání šafáře padla k zemi, takže nosné plochy letadla přenesly se přes ní ač levé kolo letadla jelo těsné vedle ní. Díky šťastné náhodě se jí nic nestalo.

Podobná událost se přihodila u zdejší obce znovu za dva roky. Obecní kronika o tom pojednává takto. Dne 12. dubna 1927 přistálo u zdejší obce na pozemku klášterního velkostatku blíže cesty k Markvarticím velké dopravní letadlo mezinárodní letecké společnosti. Letadlo bylo pro šest osob mimo pilota a mechanika. Mělo 3 vrtule a přistálo pro poruchu prostředního motoru, který byl značně poškozen a nepracoval. Letadlo přistálo šťastně bez jakékoliv nehody, pouze při samé zemi bylo patrně větrem poněkud přiraženo k zemi čímž se poškodil podvozek letadla. V letadle byli dva cestující pilot a mechanik. Všichni projevovali radost z toho, že šťastně bez nehody přistáli. Po výměně motoru a opravě podvozku u letadla přijel pilot (ten mezitím, co bylo letadlo opravováno, odjel do Prahy) a letadlo i s několika montéry odstartovalo směrem k Praze.

Tato událost je zaznamenána také i ve staroříšské farní kronice, kde je uvedeno toto. Počátkem dubna 1927 slétl aeroplán u vesnice Sedlatic. Byl to velký trojplošník. Vezl tři cestující a pilota. Nikdo z nich nepřišel k úrazu. Aeroplán ležel na klášterní nivě celý týden a ze široka daleka přicházeli spousty lidí podívat se na tento obrovský kolos.

V roce 1930 byla ve zdejší obci provedena elektrifikace obce nákladem 76 195, 55 Kč. Tento obnos byl vypůjčen ve spořitelně (Raiffeisen ve Staré Říši). Elektrifikaci provedli západomoravské elektrárny. Dne 7. června 1930 byla poprvé v obci rozžata elektrická světla.

750 let první písemné zmínky o Sedlaticích

František Kozák, Sedlatice 2007