oficiální internetové stránky obce
Adresa:
Sedlatice 22
588 56 Telč

Informace dle zákona č. 106/1999 sb.

 1. Název: Obec Sedlatice
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
   Seznam organizací
 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa:
   Obecní úřad Sedlatice
   Sedlatice 22
   588 56 Telč
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Sedlatice 22
   588 56 Telč
  • 4.3 Úřední hodiny
   dle potřeby
  • 4.4 Telefonní čísla: 607 836 316
  • 4.5 Čísla faxu:
  • 4.6 Adresa internetové stránky: www.sedlatice.cz
  • 4.7 Adresa e-podatelny: obecniurad@sedlatice.cz
  • 4.8 Další elektronické adresy
 5. Případné platby lze poukázat:
  Komerční banka
  13126681/0100
 6. IČ: 00373915
 7. DIČ: CZ00373915
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.