oficiální internetové stránky obce

Sedlatice 22
588 56 Telč

607 836 316 (starosta)

Hasiči

Dne 18. března 1953 byl ve zdejší obci založen Sbor dobrovolných hasičů, který měl 13 členů. Byla jim přidělena ruční stříkačka z obce Markvartic a ta byla umístěna v garáži Českoslovensých státních statků.

Koncem listopadu byla zdejším hasičům přidělena motorová stříkačka ze Staré Říše, která byla prozatímně umístěna v čp. 7.

Místní hasiči se svými příznivci v roce 1982

Od roku 1976 mají hasiči v obci svou zbrojnici. Hasiči patří v Sedlaticích v oblasti požárního sportu mezi velmi aktivní, kdy místní družstva mužů, žen a dětí dosahují na okrskových soutěžích velmi dobrých výsledků.

750 let první písemné zmínky o Sedlaticích
František Kozák, Sedlatice 2007