Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán

Územní plán


Zastupitelstvo obce Sedlatice vydalo Územní plán Sedlatice dne 24.2.2022 formou opatření obecné povahy (OOP) č. 1/2022. 

Územní plán Sedlatice nabyl účinnosti dne 11.3.2022.

Územní plán (ÚP) je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího územního rozvoje.

Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí, nebo územních souhlasů.

Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s platným územním plánem (§43 odstavec 5 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).

Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do čtyř let po vydání ÚP zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období; návrh zprávy může obsahovat pokyny pro změnu územního plánu (§55 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon). 

Změnu ÚP lze navrhnout také před uplynutím této lhůty při dodržení podmínek stanovených v § 44, 45, 46 a 55 zák. č. 183/2006 Sb.

Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme otevřít Koordinační výkres (04a a 04b) v kombinaci s textovou částí  Územního plánu Sedlatice, kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.

Místa uložení ÚP Sedlatice:

  • Obecní úřad Sedlatice
  • Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování
  • Úřad městysu Nová Říše, stavební úřad 
  • Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

Přílohy

Kategorie: