oficiální internetové stránky obce
Adresa:
Sedlatice 22
588 56 Telč

Příjem žádostí a dalších podání

LubosStastny@seznam.cz