oficiální internetové stránky obce

Sedlatice 22
588 56 Telč

607 836 316 (starosta)

Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)