oficiální internetové stránky obce

Sedlatice 22
588 56 Telč

607 836 316 (starosta)

Příjem žádostí a dalších podání