oficiální internetové stránky obce

Sedlatice 22
588 56 Telč

607 836 316 (starosta)

Povinně zveřejňované informace dle zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy